Ordet av Visdom

person som holder hvitt skriverpapir

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5 B11BM

Når jeg skriver et Evangeliet traktat, begynner jeg vanligvis ved å snakke om en sannhet som leseren allerede kjenner til og tror på, ofte på en merkelig måte som han ikke forventer. Dette fungerer som en bro for å fange oppmerksomheten hans og få ham til å fortsette å lese, i det minste for en liten stund.

Det er en god måte å presentere evangeliet på som viser folk at du vet noe om deres tro, slik at de vet at du enten kommer fra en lignende bakgrunn eller har tatt deg tid til å utforske deres tro. I begge tilfeller vil dere ha et felles grunnlag for dialog. Du blir ikke oppfattet som noen som kommer fra en helt annen verden, som en vanvittig kultist som tror at verdens undergang kommer annenhver dag etter lunsj. Hvis de prøver å anklage deg for det, vil det være på grunn av deres verdslige fordommer og ikke på grunn av hvordan du presenterte Evangeliet.

Imidlertid handler ikke denne strategien om å være kulturelt relevant eller noe sånt; det handler om å vise den vantro at du er et menneske akkurat som dem, og at de selv har anerkjent en sannhet om Gud. Etterpå viser du dem hvordan denne sannheten peker dem mot Skriftens Gud. Nå vil du få anledning til å fortelle dem hvem Gud er, og hva han krever av dem: fullkommen lydighet mot hans hellige lov. Dessverre, siden de ikke kan oppfylle dette rettferdige kravet, er de i en desperat situasjon. Heldigvis har Herren Jesus Kristus kommet ned fra himmelen for å dø for deres synder og gi dem evig liv. Dette er når den andre parten kan forlate skipet, muligens mens han anklager deg for å være en vanvittig kultist fra en helt annen verden.

Nå er denne måten å evangelisere på, den der du begynner med å identifisere en felles tro, ikke ny; Den brukes på et par steder i Selve Skriften, som i Johannes 1 og Apg 17.

Logos

Johannes begynner sitt evangelium ved å gripe lesernes oppmerksomhet med et merkverdig og kjent ord som hadde en rik bakgrunn i både jødisk og gresk kultur, et ord som mange fortsatt kjenner til i dag: Logos, som betyr ord på gresk.

For jødene som hadde vært nedsenket i Skriften siden de ble født, representerte det den virksomme kraften av Guds Ord, hans hellige redskap i skapelsen, slik som salmisten skrev:

Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.

Salme 33:6 B11BM

Videre, i begynnelsen av Første Mosebok, talte Gud Ordet: «Bli lys!» Og da ble det lys, akkurat som han hadde befalt. Det måtte bli lys fordi Guds Ord er absolutt og ultimat, full av den guddommelige autoriteten til den høyeste Gud, perfekt sannhet i hver eneste bokstav, hellig fra evig til evig. Når Gud taler sitt Ord, går det raskt ut og vender aldri tilbake forgjeves, og oppnår alltid alle sine hensikter og fremgang overalt hvor han sender det (Ps. 147:15; Er 55:11).

For grekerne, derimot, representerte Logos i «rasjonalitet» eller «logikk», en upersonlig, abstrakt kraft som var kilden til orden og harmonien til universet. Således brukte Johannes dette begrepet strategisk som en bro for å trekke inn både hans jødiske og greske lesere, og hilste dem med den forbløffende kunngjøringen om at Ordet, Guds virksomme kraft og ordens-kraften til universet, var personlig og hadde kommet ned fra himmelen for å bo blant oss (Joh. 1:14).

Men selv om Johannes introduserte Jesus med ord som hans lesere kunne forstå, ville ikke dette førsteinntrykket være nok til å hindre falne menn fra å forlate teksten. Å identifisere Jesus med rasjonalitet kan åpne døren for den greske filosofen, men det holder ikke døren åpen når han møter noe han er uenig i.

Til grekerne

Siden den greske filosofen trodde at han kunne finne ut hvordan universet fungerer ved hjelp av intellekt alene, brukte han naturligvis mye av tiden sin på filosofiske ideer, enten ved å være fastlåst inne i sitt eget hode og tanker eller ved å prøve å komme inn i andres hoder ved å lytte til dem. Slik prøvde han alltid å sette sammen den ultimate teorien om alt, som endelig ville bringe mening og orden til liv hans.

Du leser om dette flere steder i Skriften. For å nevne et par, først, når Paulus skriver til korinterne, sier han at grekerne søker visdom (1 Kor. 1:11). For det andre, når Paulus ankom Areopagos i Athen, resonnerte han med de forskjellige folkene på markedet, inkludert noen epikureiske og stoiske filosofer, og som Lukas skrev, ville disse folkene ikke gi «tid til annet enn å fortelle eller høre nytt» (Apg. 17:21). Til å begynne med var noen av athenerne ganske fascinert av denne særegne fyren og hans «nye undervisning» (Apg. 17:19), så de inviterte ham fram til å tale. Dessverre, da de hadde hørt Paulus’ evangeliske budskap, ble de ikke imponert i det hele tatt; i stedet spottet folket ham og vendte ham ryggen.

Under den første delen av Paulus’ presentasjon var de sannsynligvis ganske engasjert da han talte om deres religiøsitet (Apg 17:22), refererte til deres ukjente Gud (Apg 17:23), og siterte to av deres forfattere og sa:

For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’

Apostlenes Gjerninger 17:28 B11BM

Men mot slutten talte Paulus om de dødes oppstandelse (Apg 17:32). Denne ideen var i direkte opposisjon til deres oppfattede visdom. Fordi flere greske filosofiske skoler forkynte at sinnet og det åndelige livet var overlegent til kroppen og det fysiske livet, var tanken på en kroppslig oppstandelse av de døde omtrent heretisk. Derfor spottet noen Paulus mens andre sa: «Vi vil høre deg igjen om dette».

Den Falne Visdommen

Således, selv om Paulus forklarte Gud og evangeliet ved hjelp av ord som de ville forstå, mistet athenerne all interesse da han begynte å forkynne den skarpe sannheten som slo til mot deres verdslige visdom. På samme måte, selv når vi gjør vårt beste for å forklare evangeliet for noen andre, og taler på morsmålet ved hjelp av kjente ord og begreper, slik både Paulus og Johannes gjorde, vil det i seg selv ikke være nok til å omvende ham. Når han hører et av Jesus sine «harde ord» (Joh. 6:60), vil han trekke seg tilbake og vende seg bort, fordi menneskets falne hjerte er i opprør mot Gud og hans hellige lov, og stadig holder sannheten nede i urett (Rom. 1:18, 30-32; Kol. 1:21). Fordi han hater Gud, når Guds sannhet kommer frem i talen din, hater han talen din, og kanskje deg. Ingen mengde sannhet eller smarte argumenter kan overvinne denne fiendskapen; Bare et overnaturlig verk av den Hellige Ånd kan frelse et menneske fra hans kjød (Joh. 6:44; Rom. 8:8–9).

Selv om vantro filosofer vanligvis hevder at de søker visdom, er visdommen de søker ikke ovenfra, men nedenfor, selv om de ikke vil erkjenne det. Som Jakob skrev, søker de en visdom som er «jordisk, uåndelig, demonisk» (Jak. 3:15), den slags visdom som står imot Gud. På samme måte, når Eva strakte ut hånden for å spise den forbudte frukten, var en av grunnene hennes at frukten «kunne gi innsikt» (1 Mos. 3:6).

Og så gikk Paulus ut fra Athen. Det var noen få konvertitter som dro sammen med Paulus, men ikke mange. De fleste av de briljante dårene vendte tilbake til sine intellektuelle sysler, ved å generere nye ideer og filosofier. Slik fortsatte de i flere tiår uten å komme nærmere målet. Uansett hvor mye fremgang de gjorde, var det alltid en eller annen bit av kunnskap som alltid var like utenfor deres rekkevidde, det neste dyrebare visdoms eplet som hang fra det store treet i deres filosofiske Edens hage.

«Selvfølgelig,» sa grekeren til seg selv, «når jeg får spise dette visdoms eplet, vil det løse alt!»

Men den gamle slangen bare dingler eplet rett foran grekeren for en stund. Han svinger det frem og tilbake som en slags utspekulert, dårlig far som bare frister barnet sitt med noe som er uoppnåelig. Til slutt, etter at han har tigget og bedt slangen lenge nok, kaster slangen eplet til ham, og så farer han av sted for å bite inn i den modne, saftige kjernet av synd, mens han sikler på hver bit. Og hvordan synderen nyter sin nye godbit! «Endelig,» proklamerer han, «jeg har funnet sannheten!»

Dessverre er hans gleden hans kortvarig. Snart er han tilbake til sitt gamle liv, igjen strekker ut hånden til slangen og ber ham om en ny godbit. Likevel skjønner han aldri at dette er forfengelighet og jag etter vind (Fork. 1:12-13). Nei, han fortsetter å fortelle seg selv at: «Den neste vil gi meg sannheten og gleden!»

Grekeren Leser Johannes

Naturligvis, akkurat som den verdslige grekeren forkastet Paulus, ville han ha forkastet Johannesevangeliet. Først ville han ha vært fascinert av det kjente emnet, Ordet, universets logikk og rasjonalitet. Men da grekeren fortsatte å lese og oppdaget at Ordet var personlig og i fellesskap med Gud, var denne sannheten litt mer utfordrende å akseptere. Men han var fortsatt nysgjerrig. Det kan fortsatt være bra. Så han fortsatte å lese for å lære mer om hva denne merkelige jøden hadde å dele. Alt gikk relativt bra til han kom til vers 14, hvor Johannes sier: «Ordet ble kjød».

Husk at grekerne trodde at det åndelige livet var overlegent til det fysiske liv, så dette budskapet var i hovedsak heretisk, akkurat som «de dødes oppstandelse».

Således, umiddelbart etter å ha sett disse ordene, strammet grekeren leppene sine. «Å nei,» sa han, «jeg skal lese dette en annen dag». Så klart kommer den andre dagen aldri. Og så farer han av sted for å jage etter den neste filosofiske ideen. Kanskje slangen har et annet visdoms eple å gi ham.

Enten det eller så vil grekeren begynne med sin ville filosofering for å finne en vei rundt teksten, uansett hvor teologisk bisarr og grammatisk inkonsekvent det var. Og dermed ble gnostisme født. Men det er en historie for en annen gang.

Det Samme i Dag

Selv om Guds uendelige Ord selv har kommet ned fra himmelen og blitt inkarnert, selv om Gud selv har talt til oss gjennom sin Sønn, Kristus, som er Guds kraft og Guds visdom, er det ikke nok for den intellektuelle tosken (Heb. 1:2; 1 Kor 1:24). Nei, han lengter etter noe som er mer etter hans smak, noe mere spesielt og unikt. Det kan være noe ny og nytt, eller det kan også være noe gammelt og mystisk, med en moderne vri, som den gamle læren til en gammel religion som hadde vært tapt i evigheter, men som nå har blitt gjenopprettet og revitalisert! Endelig, med innsikten til det moderne menneske og vitenskap, vil han puste liv i den gamle troen!

Således, selv om Herren har forberedt manna fra himmelen til ham, i stedet for å ta del i det himmelske brødet som gir evig liv, kaster dåren det til side og graver i bakken som en rabiat hund, desperat på jakt etter det krokete gamle visdoms-beinet til en østlig åndelig guru som døde og ble begravet for tusenvis av år siden, bein som aldri vil reise seg opp igjen. Til tross for at akkurat dette beinet har blitt tygget på hundrevis av ganger av tidligere generasjoner, uten å frelse en eneste sjel, klarer han likevel å overbevise seg selv om at dette er tingen som vil løse alle hans problemer og gi ham nytt liv. Når han endelig avdekker det dyrebare beinet sitt, gir han det et nytt strøk med maling for å få det til å passe inn i moderne tid, og så tygger han på det en stund, sammen med hipster vennene sine på den lokale kafeen — inntil de blir lei av det og kaster det ut av vinduet til de andre hundene. Deretter går de ut sammen for å grave rundt etter de neste beinrestene, og slik fortsetter det inntil de dør.

Hva har igjen på slutten? Forfengelighet. Slik som predikanten sa:

Jeg la meg på hjertet å undersøke og granske med visdom alt som blir gjort under himmelen. Det er et ondt strev Gud har gitt menneskene å plage seg med. Jeg betraktet hver gjerning som blir gjort under solen. Se, alt er forgjeves, som å gjete vinden!

Forkynneren 1:13–14 ESV

Det er bare ett ord vi må ta hensyn til, som er Guds Ord. Ikke søk etter nye åpenbaringer eller hemmelig kunnskap; søk ham som ble inkarnert, bar dine synder på korset på Golgata, og døde for å frelse deg. I motsetning til guruen og beinet hans som har blitt malt over på nytt hundre ganger, reiste Jesus seg igjen på den tredje dagen. Hvis du reiser til Israel for å søke etter beinrestene hans, vil du ikke finne dem, for Herren sitter opp i himmelen i dag og regjerer over hele verden med absolutt suverenitet.

Lytt derfor til hva han har å si. Hør på hans ord. Hans Ord er et guddommelig Ord.

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen var oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte meg, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
galakse digitalt tapet

Ordet i Begynnelsen

Disse dyrebare ordene i prologen til Johannesevangeliet gir oss et innblikk inn i evigheten, inn i det tidløse forholdet mellom Gud og Ordet, den fullkomne foreningen som er, har vært og alltid vil være.

asfalt mørk daggry endeløs

Bare For En Sesong

Gud lar bare de ugudelige triumfere for å åpenbare sin kraft og herlighet gjennom dem senere, og opphøye sitt hellige navn til hele verden.

bilde av sti omgitt av grantrær

De To Veiene

Vi kan ha en forsmak på søtheten som skal komme ved å dykke inn i det hellige ord som Herren Yahweh har skrevet til oss. I den første salmen forteller Herren oss at vi vil være salig hvis vi ikke følger denne verdens onde skikker, men heller gjør hans lov grunnlaget og sentrumet av vårt liv ved å meditere på det natt og dag.