Om

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

Tenker du at Bibelen er kjedelig? I så fall har du noen gang lurt på hvorfor du tenker det? Jeg vil gjerne si litt om det – med en fortelling.

I den lille byen Steinbyvika, kjent for sine bratte kirkespir og eldgamle steinveier, bodde en teolog ved navn Per Punktum. Professor Punktum var anerkjent som en dyktig teolog, men han var også like kjent for å være en svært stiv og formell person. Punktum tilbrakte dagene sine begravd i forskjellige bøker inne på det knirkete, gamle kontoret sitt. Utenom det gav han forelesninger på universitetet som var kjent for å være preget av tekniske begrep, monotoni og tørrhet. Han hadde et bredt ordforråd. Det eneste ordet han ikke kunne var interessant, fordi han kunne aldri være det.

En dag, etter å ha tilbrakt time etter time med å grave gjennom gamle ordbøker og akademiske oppgaver, ble Professoren inspirert av tanken på å skrive en ny systematisk teologibok. Han satte seg til det flisete skrivebordet sitt omgitt av støvete bøker og begynte å skrive med en alvorlig mine. Professor Punktum kalte boken sin: «Systematica theologica: Diligens analysis divinae». Hva betyr det? Et eller annet fancy på latinsk.

Etter flere år, da Professor Punktum hadde skrevet det siste punktumet i verket sitt, lente han seg bakover i stolen med en stort glis på fjeset. Han var endelige ferdig. Verket hans hadde blitt stort, hele fem bind. Punktum tenkte at dette verket ville utfordre selv de mest erfarne teologene, noe det gjorde, men ikke på grunn av det han tenkte. Bøkene var fylt med kompliserte teologiske begrep, tørre resonnementer og lange avsnitt uten noen form for lettelse. Selv språket han brukte, var så formelt og teknisk at det kunne få selv de mest engasjerte teologene til å gjespe. Utfordringen ble derfor å lese alt uten å sovne.

Senere ble dette verket en del av pensumet for teologi på alle universitetene i landet. Dette ødela mye av interessen i Bibelen for preste-studentene. De ble lært opp til å tro at Punktums bøker nøyaktig beskrev Bibelen, noe som betydde at Bibelen måtte være like kjedelig. Naturligvis påvirket dette forkynnelsen deres, som igjen påvirket forsamlingene. Alle begynte å kjede seg.

Fortellingens Sannhet

Selv om den fortellingen var fullstendig oppdiktet, har den likevel en gullklump av sannhet i seg. Vi kristne blir nemlig lært opp til å tro at Bibelen er en kjedelig og komplisert bok som vi aldri kan bruke i hverdagen. Vi kan kanskje finne et hyggelig vers å henge opp på kjøkkenveggen, slik som Johannes 3:16, men det er det.

Men er det virkelig slik? Er Bibelen fjern og tørr? På ingen måte!

Grunnen til at man kan tenkte det er fordi man behandler Bibelen som noe den ikke er. Den er en bok full av lærerike historier og følelsesladd poesi, men mange behandler den som et oppslagsverk for forskjellige læresetninger. Når du leser Bibelen er du ment til å føle og leve deg inn i det du leser, men hvis du behandler Bibelen som en bruksanvisning vil du aldri kunne gjøre det. Hvem klarer å leve seg inn i en bilhåndbok?

Bibelen ble skrevet med fortellinger og slikt fordi det er sånn vi lærer best. Du, for eksempel, lærte akkurat en grunn til å ikke skrive en tørr tekstbok og gjøre den til pensum, fra fortellingen om Professor Punktum. Det vil bare kjede folk. Dette vet Gud også. Og han ønsker ikke å kjede oss. Nei, han ønsker å gjøre oss nysgjerrig, glede oss og undervise oss. Han er som den gode faren som sitter ved sengekanten til sønnen sin og leser barnebøker med ham. Der i det lune lyset fra lampen på nattbordet, lærer den lille gutten hva det betyr å være en helt som gjør det som er rett.

Riktig nok er det ingenting galt med å ha systematisert kunnskap om Gud, for Gud er tross alt ordens Gud som aldri forandrer på seg, uansett hva vi føler eller tenker om ham. Han er altså objektiv og ikke subjektiv, for å bruke litt fagbegrep.

Jeg liker faktisk systematisk teologi selv. Men jeg tenker også at teologi bør formidles på den samme måten som Gud selv bruker i Bibelen, nemlig gjennom historier, poesi og sang, kanskje med noen fete retter ved siden av (Jes 25:6). Det er det jeg, Tom-Roger Mittag, ønsker å gjøre her på denne nettsiden. Jeg vil forkynne Jesus på en levende måte med et fargerikt og figurativt språk, ikke med et abstrakt fagspråk. Og jeg vil gjøre det med fortellinger og illustrasjoner.

Hvis du syntes det høres interessant ut, finn fram Bibelen din og sett deg ned, så kan vi lese alle dens fortellinger sammen og studere meningen med dem. Og la oss være stolte av alt det som står skrevet og glede oss over det. Deretter kan vi synge Bibelens salmer sammen med fryd og gammen i hjertet, slik som Apostlene gjorde.

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.

Kolosserne 3:16-17

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte meg, Tom-Roger, finner du meg på Facebook. Ellers kan du fylle ut dette skjemaet, og så vil mine trofaste brevduer bære budskapet ditt til huset mitt, snarest.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.