Ordet i Begynnelsen

galakse digitalt tapet

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5 B11BM

Disse dyrebare ordene i prologen til Johannesevangeliet gir oss et innblikk inn i evigheten, inn i det tidløse forholdet mellom Gud og Ordet, den fullkomne foreningen som er, har vært og alltid vil være. De har fascinert generasjoner av kristne med sine dype innsikt i den treenige Guds vesen, en innsikt som vi vil utforske snart og i de neste par andaktene.

Men først, som vers 14 gjør klart, sikter «Ordet» til Sønnen, Herren Jesus, slik som han evig er, utenfor tid og rom Der bor han på sin rettmessige trone i den høyeste himmel, sammen med Gud Faderen i fullkommen kjærlighet. Men på grunn av Sønnens overflod av nåde og medfølelse, valgte han å komme ned fra himmelen, ned til vår falne verden.

Det er det sentrale budskapet i Johannesevangeliet: Den evige Gud selv har blitt en del av sin egen skapelse, sann Gud og sant mennesket. Hvorfor valgte han å bli et menneske? For å frelse falne mennesker fra deres eget kjød og deres egen synd, og forløse dem til Guds ære. Uten en frelser ville de alle ha gått fortapt i all evighet. Dermed, gjennom Den hellige ånds arbeid, påtok Ordet seg menneskelig kjød for å bo blant elendige, syndige mennesker som oss selv og frelse oss, noe som gir oss den fantastiske muligheten til å se evighetens herlighet i Jesu Kristi ansikt, full av nåde og sannhet.

Nå, mens alle de andre evangeliene begynner med Jesu liv på jorden, som fremhever hans menneskelighet, begynner Johannesevangeliet i evigheten, som fremhever hans guddommelighet og forhånds-eksistens. Dermed, isteden av å spore Jesu biologiske slekt, sporer det Jesu teologiske slekt, som åpenbarer at han er Faderens Sønn, evig født av Faderen.

Hvilken Begynnelse

Med de første ordene i sitt evangelium, «I begynnelsen», drar Johannes oss tilbake til begynnelsen av verden, til de første versene i den første boken i Bibelen, Første Mosebok, som sier:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Første Mosebok 1:1 B11BM

Her, i begynnelsen, skapte den treenige Gud hele vår eksistens, hver eneste del av den, alt fra det minste atomet til den største stjernen. Alt som vi kjenner og elsker i verden kan spores tilbake til denne praktfulle begivenheten. Opprinnelig, da jorden var øde og uten form, svevde Guds ånd over dypet (1 Mos. 1:2). Så talte Gud Ordet inn i tomheten og sa: «La det bli lys», og det ble lys. Det måtte bli lys, fordi Guds Ord er absolutt, det som oppnår alle hans hensikter og har fremgang overalt han sender det (Jes. 55:11). Da Gud så lyset som de hadde skapt sammen, så han at det var «godt». (1 Mos. 1:4). Og det samme var deres neste skapninger (1 Mos. 1:10, 12, 18, 25).

Deretter, på den sjette dagen, sa Gud Faderen til Ordet, Sønnen hans, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!» (1 Mos. 1:26) Og det gjorde de, og den siste delen av deres skapelse, Adam og Eva, var også gode (1 Mos. 1:26, 31).

Siden hver person snakker ut av overfloden av sitt hjerte, noe som betyr at en god person produserer godt og en ond person produserer ondskap, selvfølgelig, når den hellige Guden av kjærlighet og godhet taler, vil han tale frem det største gode, en majestetisk verden som gjenspeiler ham og hans usynlige egenskaper, nemlig hans evige kraft og guddommelige natur (Rom. 1:20; Lukas 6:45). Det vil være, som Gud observerte, veldig godt (1 Mos. 1:31).

Legitimasjonen

Nå, ved å bringe oss tilbake hit til begynnelsen av universet, viser Johannes oss Kristi legitimasjon, som erklærer at han ikke bare er en gud, en profet eller en stor lærer, eller noe annen vanvittig dårskap som det; Nei, han er det evige Ordet, som alltid var og er.

Selvfølgelig, hvis Ordet allerede var der i begynnelsen, må han være evig og forhånds-eksisterende. I motsetning til hva heretikere hevder, er det ikke noe som heter «før begynnelsen», eller «i begynnelsen av begynnelsen», eller noe annet oppdiktet vås som bare forvirrer sinnet. Denne teksten refererer tydelig til begynnelsen av skapelsen fra Første Mosebok:

  • I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1 Mos. 1:1).
  • I begynnelsen var Ordet (Joh. 1:1)

Videre, uten Ordet, som vers 3 sier, er ingenting skapt (Joh. 1:3). Nå, hvis ingenting kan skapes uten deg, kan du ikke skapes selv. Og hvis du ikke kan være skapt, må du være evig. Og derfor er Ordet evig. Enkelt, ikke sant?

Hvorfor Mennesker Forvrenger Teksten

Ærlig talt, hvordan kan prologen være tydeligere? Det kunne den ikke, men det naturlige mennesket fortsetter å finne opp nye og ferske måter å tolke om teksten for å gjøre Jesus til en skapning. Han gjør dette fordi han avskyr og skjærer tennene sine på tanken om at Gud måtte bli menneske og dø for sine synder for å redde ham. Hvis den eneste som kan bære vekten av menneskets synd og forløse ham, er Gud allmektig selv, den tre ganger hellige Yahweh, så må hans overtredelse være fullstendig avskyelig og umåtelig, en absolutt avskyelighet i Guds øyne. Jo større forløsning på korset er, jo større er syndens gjeld.

Derfor, for å gjøre sin synd om til et mere trivielt lovbrudd, en syndig forseelse, må han gjøre Jesus om til en ren skapning, koste den grammatikken det koste vil. Kanskje han vil innrømme at han trenger en opphøyet, hellig skapning for å betale for syndene hans. Likevel er en hellig skapning fortsatt en skapning, en skapt ting. Uansett hvor praktfullt og mektig en skapning er, har den fortsatt langt mer til felles med oksene og geitene, som ikke kan ta bort synd (Heb. 10:4) enn den gjør med Gud.

Men selvfølgelig, det er akkurat det slags offeret som synderen søker etter: et mindre offer for en mindre synd. Skriften derimot beskriver Kristi offer som den eneste Sønns unike offer. Det er hovedpoenget med det dyrebare verset som enhver troende har lært utenat, og selv ikke-troende kan sitere:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3:16 B11BM

Dessverre, fordi det naturlige menneske undertrykker sannheten og nekter å erkjenne vekten og alvoret av sin synd, kan han ikke erkjenne det sanne offeret fra den eneste Sønn, Faderens evige og elskede Sønn. Derfor, når han leser Johannes 1, hopper han mentalt ut av Bibelen og inn i sin egen oppdiktede bok, skrevet av den demente guden i hodet hans som på en eller annen måte kan skape en annen gud «i begynnelsen før begynnelsen». Dermed, selv om hans falske gud ikke overgår virkeligheten, overgår han helt sikkert grammatikk.

Det sanne Ordet, derimot, var «i begynnelsen». Der, før Guds første skapelses-handling, før han hadde talt universet inn i eksistens, før noen menneske, engel eller noen annen skapning kunne ytre sitt første ord og prise sin skaper, inne i evighetens fortid, var Ordet, alltid og for alltid, hellig og fullkommen.

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen var oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte meg, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
person som holder hvitt skriverpapir

Ordet av Visdom

Johannes begynner sitt evangelium ved å gripe lesernes oppmerksomhet med et merkverdig og kjent ord som hadde en rik bakgrunn i både jødisk og gresk kultur, et ord som mange fortsatt kjenner til i dag: Logos, som betyr ord på gresk.

asfalt mørk daggry endeløs

Bare For En Sesong

Gud lar bare de ugudelige triumfere for å åpenbare sin kraft og herlighet gjennom dem senere, og opphøye sitt hellige navn til hele verden.

bilde av sti omgitt av grantrær

De To Veiene

Vi kan ha en forsmak på søtheten som skal komme ved å dykke inn i det hellige ord som Herren Yahweh har skrevet til oss. I den første salmen forteller Herren oss at vi vil være salig hvis vi ikke følger denne verdens onde skikker, men heller gjør hans lov grunnlaget og sentrumet av vårt liv ved å meditere på det natt og dag.