Kilden Til Liv (Johannes 1:4a)

flight landscape nature sky

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5, B11BM

Har du noen gang tenkt over påstanden «Det som ble til i ham, var liv» (bokstavelig oversatt «I Ham var liv»)? Det er en fenomenal påstand å komme med. Med disse ordene hevder Johannes at alt liv har sitt opphav i Ordet Jesus Kristus, og at Han er rent liv og ren eksistens. Dette har tre enorme implikasjoner.

1. Gud er kilden til kontinuerlig liv

Umiddelbart etter påstandene om at Jesus er evig Gud og at alt har blitt skapt ved Ham (Joh 1:1–3), fortsetter Johannes med «I ham var liv», som tilskriver også bevaring av alt til Jesus. Jesus skapte ikke bare universet med et brått utbrudd av kraft som sakte forsvinner; Han opprettholder det aktivt. Han er den første årsaken til alt og den kontinuerlige livskilden for alle Sine skapninger (Kol 1:16–17; Hebr 1:3).

Gud er den selvstendige livskilden som vi alle er avhengige av. Hvis Gud trekker tilbake Sin vitale energi og slutter å opprettholde oss, vil vi umiddelbart begynne å forfalle, dø og forsvinne. For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til (Apg 17:28); uten Ham er vi ingenting. Dag etter dag holder Han alle våre liv i Sin hånd, opprettholder oss, gir oss næring, og viser oss nåde. hvert pust du tar og hvert smil du får, alt kommer fra Ham som sitter på den store nådens trone (Sal 8:4; Job 12:10).

2. Virkeligheten er personelig

I begynnelsen var Gud, og i Gud var livet. I motsetning til hva verden vil at du skal tro, var ikke det materielle opphavet til liv; livet var opphavet til det materielle. Det er det motsatte av det ateismen lærer. For ateister begynner alt med det materielle; For kristne begynner alt med livet. Det som er evig, fra evigheten, kilden til alt og alle, er levende og personlig. Universet er ikke et resultat av tilfeldigheter. Nei. Virkeligheten er personlig. Gud er det fundamentet som alt eksisterer på.

Det er fordi virkeligheten er personlig at den har mening. I et ateistisk system er det ikke noe som har mening. Alt er bare sjanse, alt en tilfeldig kjedereaksjon av årsak og virkning, stjerner som eksploderer og atomer som kolliderer med hverandre i milliarder av år som til slutt danner liv. Vi er bare en stor kosmisk ulykke som en dag vil bli utslettet av en annen kosmisk ulykke – for et dystert verdensbilde.

Jeg takker Gud for at Han har reddet meg fra det døde og deprimerende verdensbildet og har åpnet øynene mine for sannheten. Før vår første forfader Adam tok sin første pust, langt tilbake i evigheten før Gud hadde talt, var det liv, evig og uforanderlig liv, sammensatt av tre jevnbyrdige personer, Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd, sammen, som alltid uttrykker sin perfekte kjærlighet og perfekte glede i hverandre, det samme livet av kjærlighet og glede som Gud vil at Hans folk skal ta del i.

3. Gud er ren eksistens

Hver skapning forandrer på seg fordi hver skapning endres over tid. Du er ikke den samme personen du var i går, og du vil ikke være den samme personen i morgen. Hvert øyeblikk, forandrer du deg til noe nytt: tanker kommer og går, følelser forandrer seg, minner dannes og forsvinner, maten blir fordøyd og lagret, celler blir født og dør, og så videre. Du er ikke konstant, men Gud er det. Gud forandrer seg ikke til noe nytt. Gud har ikke en fysisk kropp som endrer på seg. Nei. Han er uforanderlig. Han er livet. Han er. Slik som Gud forteller Moses ut av busken i 2 Mos 3:14: «Jeg er den jeg er.» Han er, alltid. Permanent, evig, uforanderlig, Han er perfekt i hvert øyeblikk og vil alltid være perfekt (Jak 1:17; Sal 102:25–27). Perfeksjon kan ikke endre på seg og bli mere perfekt fordi det ville bety at den ikke var perfekt tidligere. Dette skiller oss fra Gud: Vi er endelige, foranderlige skapninger; Gud er det uendelige, uforanderlige vesenet, den samme i går, i dag, og i morgen (Mal 3:6; Hebr 13:8)

Hele universet faller inn i denne kategorien av ting som forandrer på seg fordi det var et punkt da universet ikke eksisterte, og helt siden det begynte å eksistere, endrer det seg kontinuerlig. Bare Gud har vært der fra evigheten av. Han er den uforanderlig, uendelige kilden til rent liv, perfekt og fullkommet i all evighet. Hele skapelsen får deres eksistens og liv fra Ham, mens Han er helt selvstendig. Kort sagt, Gud er den evige klippen som hele virkeligheten er plassert på.

Evig liv

Men livet som er temaet i vers 4 er ikke bare vanlig fysisk liv. Jesus er ikke bare kilden til fysisk liv, men også det åndelige, evige livet, som er et sentralt tema i Johannes evangelium. Når Johannes bruker ordet liv (Gresk: zoe), snakker han om evig liv. På slutten av evangeliet, når Johannes forklarer sin begrunnelse for å skrive, sier han at det var «for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Joh 20:31). Siden han ønsker at leserne skal få liv igjennom evangeliet, må det bety at noen mennesker ikke har nok liv. Og det har de ikke. De har bare fysisk liv. Den eneste måten å få evig liv på er ved å kjenne Gud og Jesus Kristus, som Jesus sier i Johannes 17:3: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»

Utenfor Kristus er det et biologisk liv, men det er ikke noe evig liv. Jesus kom ned fra himmelen for å redde og gi evig liv til mennesker som var «døde på grunn av misgjerningene og syndene deres» (Ef 2:1). Jesus er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen utenom igjennom Ham (Joh 14:6). Derfor må vi omvende oss fra våre falne veier og gå den smale veien som fører til liv med blikket festet på verdens eneste frelser, Jesus Kristus, ham som er troens opphavsmann og fullender (Hebr 12:2).

All ære til Gud alene. Nåde og fred til deg. Amen.

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen var oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte meg, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
person som holder hvitt skriverpapir

Ordet av Visdom

Johannes begynner sitt evangelium ved å gripe lesernes oppmerksomhet med et merkverdig og kjent ord som hadde en rik bakgrunn i både jødisk og gresk kultur, et ord som mange fortsatt kjenner til i dag: Logos, som betyr ord på gresk.

galakse digitalt tapet

Ordet i Begynnelsen

Disse dyrebare ordene i prologen til Johannesevangeliet gir oss et innblikk inn i evigheten, inn i det tidløse forholdet mellom Gud og Ordet, den fullkomne foreningen som er, har vært og alltid vil være.

asfalt mørk daggry endeløs

Bare For En Sesong

Gud lar bare de ugudelige triumfere for å åpenbare sin kraft og herlighet gjennom dem senere, og opphøye sitt hellige navn til hele verden.