Den Herlige Skaperen (Johannes 1:3)

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5, B11BM

Når de fleste kristne vil fortelle noen andre om Jesu Guddom, henviser de vanligvis til Johannes 1:1, der det står «og Ordet var Gud.» Det er uten tvil et fantastisk vitnesbyrd om Hans Guddom, men det er ikke det eneste i prologen.

Nei. Evangelisten Johannes er på ingen måte ferdig med å opphøye Jesus som Gud og skaper. Han er full av lidenskap og fortsetter med å understreke poenget om at Jesus er Gud i vers 3 når han skriver «Alt er blitt til ved ham.» Denne uttalelsen er omfattende: Absolutt alt som noen gang har blitt skapt, har blitt skapt igjennom Jesus Kristus. Alle ting som eksisterer er avhengig av deres eksistens til Ordet Jesus. Uten Ham ville det ikke vært noen mennesker på jorden, ingen fisk i havet eller fugler på himmelen, ingen verden, ingenting, ikke engang lys. Uten Ordet ville Gud ha vært en stum som fremdeles stirrer ut i det formløse tomrommet i 1. Mosebok 1:2, fordi ingen kan snakke uten ord. Hvis de prøver å gjøre det, brøler de bare kaos og ødeleggelse, et uforståelig rot av intet. Ingen ønsker å leve i et univers skapt av det. Og heldigvis er det ingen som gjør det. Gud Faderen etablerte dette universet sammen med sin Sønn, som er Ordet som inneholder alle skatter av visdom og kunnskap (Kolosserne 2:3; 1. Korinter 1:24–30).

Og for å være sikker på at leserne hans forstår poenget om at Jesus ikke er en skapelse (noe som er skapt), fortsetter Johannes med, «uten ham er ikke noe blitt til.» Tenk på dette. Hvis Jesus er nødvendig for å skape noe, så kan ikke Han Selv være skapt, fordi Han kunne ikke ha vært der til å skape Seg Selv. Du kan ikke lage et verktøy hvis du trenger det samme verktøyet for å lage verktøyet. På samme måte kunne ikke Faren skape Sønnen hvis Faderen trengte Sønnen for å skape Sønnen. Det er umulig. Ingenting ville noensinne ha blitt skapt uten Sønnen. Han er det essensielle instrumentet i Faderen hånd, som alle ting har blitt skapt igjennom og alt blir holdt sammen av, og opprettholder våre liv fra øyeblikk til øyeblikk (Hebreerne 1:3).

Apostelen Paulus sier det samme til kolosserne når han skriver: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.» (Kolosserne 1:16–17). Paulus lovpriser ut. Å erklære at Kristus er skaperen var ikke nok for ham. Han måtte gå igjennom og ramse opp alle de forskjellige tingene som eksisterte igjennom Kristus for å fremheve Hans herredømme og fjerne den minste sjanse for forvirring. Alt fra det mest majestetiske fjellet til den mørkeste havbunnen, fra de mektigste serafene i himmelen som står rundt Guds trone og synger hans ros, til den ondeste synderen som ligger i veikanten og spotter Guds navn, hver eneste mann fra Adam til deg, alt og alle, har blitt skapt igjennom Ham og for Ham. Det kan ikke være en mer tydelig kunngjøring om at Jesus Kristus er evig og at Han ikke er en skapelse. Hvis noen ønsker å benekte at Jesus Kristus er Gud, gjør de det i direkte motstand til Guds Ord.

Når Bibelen snakker om skapelsen, snakker den vanligvis om Faderen som den «fra ham» er alle ting og Jesus som den «ved/igjennom ham» er alle ting, som i 1 Korinter 8:6: «Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» De skaper sammen, men de påtar seg forskjellige roller.

1. Mosebok 1:26 peker til samarbeidet deres når Gud sier «La oss lage mennesker i vårt bilde.» Skaperverket er et samarbeid mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som hver påtar seg forskjellige roller, alle avhengig av hverandre. Deres harmoni er perfekt (Johannes 5:19). Se for deg at en kunstner som maler et maleri. Faderen er kunstneren, Sønnen er penselen, og Ånden er malingen. Sammen kan de male de vakreste og mest kreative kunstverkene; uten en av dem, ville det ikke vært et eneste ekte maleri. De stoler på hverandre og oppfyller hverandre i perfekt enhet.

Og i motsetning til de fleste kunstnere, blir ikke Gud skremt av et blankt lerret. Han vet nøyaktig hva han skal skape, og han gjør det perfekt hver gang. Allerede før han begynner, har han den perfekte planen klar. Han maler slutten fra begynnelsen (Jesaja 46:10), linje for linje, atom for atom, alt, fra de enorme stjernene i utkanten av universet som er større enn tusen soler, til støvpartikler under føttene dine som du ikke en gang kan se, alt sammen i perfekt orden for å forkynne Guds ære, og som jobber til sammen for det gode (Romerne 8:28). Sammen komponerer de det vakreste maleriet som, hvis det hadde blitt plassert i et galleri, ville vært så vakkert at enhver mann som så det ikke ville vært i stand til å forlate galleriet igjen. Han ville stått der i evig ærefrykt ovenfor forfatterens ufattelige kreativitet og kunstnerskap.

Kom å se mesterverket Hans. På midten, er korset.

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen var oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte meg, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
person som holder hvitt skriverpapir

Ordet av Visdom

Johannes begynner sitt evangelium ved å gripe lesernes oppmerksomhet med et merkverdig og kjent ord som hadde en rik bakgrunn i både jødisk og gresk kultur, et ord som mange fortsatt kjenner til i dag: Logos, som betyr ord på gresk.

galakse digitalt tapet

Ordet i Begynnelsen

Disse dyrebare ordene i prologen til Johannesevangeliet gir oss et innblikk inn i evigheten, inn i det tidløse forholdet mellom Gud og Ordet, den fullkomne foreningen som er, har vært og alltid vil være.

asfalt mørk daggry endeløs

Bare For En Sesong

Gud lar bare de ugudelige triumfere for å åpenbare sin kraft og herlighet gjennom dem senere, og opphøye sitt hellige navn til hele verden.