Du Trenger Alltid Tilgivelse

nærbilde av blomster på dagtid

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

Så lenge vi vandrer rundt i denne falne verden, vil vi slite med synd. Alle vil, som Forkynneren sa:

Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder!

Forkynneren 7:20 B11NB

Dessverre er dette en uunngåelig del av virkeligheten og en bibelsk sannhet. Det er forutsatt i Bibelen at vi vil slite med synd hele vårt jordiske liv. Se på Herrens Bønn, som Jesus underviste i Bergprekenen . Her lærer Herren Jesus Kristus oss hvordan vi skal be til vår Himmelske Fader. Først gir Jesus oss noen instruksjoner for bønn.

Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:

Matteus 6:5–9a B11BM

Vær oppmerksom på disse tre punktene.

  1. Jesus forklarer at du bør følge disse instruksjonene «når du ber», som indikerer at dette er generelle instruksjoner som du bør observere når du ber til din Fader. Dermed bør ikke Herrens Bønn være en sjelden liturgisk bønn; det bør være fundamentet for bønnene dine.
  2. For å be denne bønnen skal du «gå inn i rommet ditt og lukke døren». Den beskriver hvordan du skal be i ditt lønnkammer når du er sammen med din Fader, ikke i hodet ditt gjennom dagen (noe som betyr at du fortsatt kan komme til ham med små bønner hele dagen uten å måtte be hele Herrens Bønn).
  3. Frasen «slik skal dere da be» kan oversettes på forskjellige måter, som «be da på denne måten». Derfor instruerer Jesus oss om riktig holdning i bønn og hva vi skal be Faderen om. Han sier ikke at du må uttale Herrens Bønn ordrett hver gang du ber; Han sier at du bør inkludere disse forespørslene i bønnene dine. Disse forespørslene trenger heller ikke å være nydelige, så bekymre deg ikke over hvordan du skal formulere de. Det er bedre å være ærlig enn ordrik. Et autentisk ord fra et levende hjerte er bedre enn tusen ord fra et steinete hjerte. Og som Jesus sa, så «skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør».

For å oppsummere er dette forbilde-bønnen som du bør etterligne i dine mest ærbødig, personlige stunder sammen med Faderen i lønnkammeret ditt, gjømt vekk fra den travle verden.

Be Alltid Om Tilgivelse

Deretter uttaler Jesus bønnen:

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

Matteus 6:9b–13 B11BM (vektlagt)

Legg merke til vektleggingen. Bønnen inneholder seks forespørsler, og den femte er en bønn om tilgivelse. Det parallelle skriftstedet i Lukas er enda mer eksplisitt og ber Faderen om å «tilgi oss våre synder» (Lukas 11:4). Hvis vi noen gang kunne leve et liv fritt fra synd, hvorfor befales vi til å stadig be vår Fader om tilgivelse? Skal ikke tidligere synder ha blitt bortglemt (Hebr. 8:12)? Det åpenbare svaret er at vi alltid har begått nye synder som vi må søke tilgivelse for, enten vi er klar over dem eller ikke.

Et blikk på loven vil gjøre dette tydelig. Tidligere i Bergprekenen hadde Jesus sagt at lydighet til loven ikke bare handlet om ytre lydighet, men det handlet om hjertet. Han utdypet forskjellige bud og forklarte at det var både syndig å bryte budet og ønsket å bryte budet. For eksempel tok han det syvende av de Ti Bud: «Du skal ikke drive hor» (Matt. 5:27; 2 Mos. 20:14 BGO) og sa at den «som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte» (Mat 5:28). Dermed er både hor og horete tanker synd. Har du hatt slike tanker? Hva med fiendtlige tanker (Matt. 5:21–22)?

Etter at han hadde forklart ytterligere bud, fortalte han dem at de skal være «fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.» (Matt. 5:48). Så, er ditt tankeliv fullkomment?

Her er en til. Jakob forteller oss at: «Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.» (Jak. 4:17). Har du gjort alt riktig i dag? Våknet du opp presist i tide? Har du lest Bibelen nok? Bedt nok? Trent nok? Sagt alle riktige og kjærlige ordene til alle rundt deg? Til slutt, har du gjort absolutt alt i dag «til Guds ære» (1 Kor. 10:31)?

Så klart ikke. Du er en synder, akkurat som meg. Derfor må vi begge be vår Himmelske Fader om tilgivelse, slik vår Herre Jesus Kristus ba oss om.

Men denne forespørselen betyr ikke at vi daglig ber Gud om å rettferdiggjøre oss og frelse oss på nytt. Gud rettferdiggjorde og frelset oss i det øyeblikket vi trodde på Kristus (Rom. 5:1, 9; 8:1, 30; 10:10). Vi kan hvile trygt i disse løftene. Likevel betyr det ikke at vi kan ta Kristi offer på korset for gitt heller. Med dyp ydmykhet må vi fortsette å bekjenne at vi alltid overtrer Guds Hellige Lov på en eller annen måte. Derfor, helt avhengig av korset for vår frelse, ikke bare for å dekke over våre tidligere synder, men våre daglige synder.

Å Være Ærlig Med Gud.

Vi ber slik for å være ærlige med oss selv og med Gud for å opprettholde vårt felleskap med ham. Alle som forteller ham at de ikke har noen synd er ikke ærlige med ham og uærlighet vil ødelegge forholdet ditt. (Hvis du ønsker å ødelegge ditt forhold til noen, lyv og lyv til dem og se hva som skjer). Gud ønsker at vi skal være sannferdige, slik Johannes skrev:

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

1 Johannes 1:8–10 B11BM (vektlagt)

Legg merke til hva Johannes skrev. Han brukte første person «vi», som inkluderer seg selv i argumentet, og han brukte presens «har», som indikerer at dette gjelder der i nåtiden. For å si det med andre ord, Johannes forklarer at om noen, inkludert han selv, sier: «Jeg har ingen synd», er det falskt. Alle må si det motsatte: «Jeg har synd». Det er sannheten. Hvis selv Johannes, en av de Tolv Apostlene, måtte bekjenne sine synder, hvor mye mer må vi bekjenne? Du tror ikke at du er bedre enn Apostelen Johannes, gjør du?

Den Rette Holdningen Ovenfor Gud

Når vi kommer inn i Guds nærhet, må vi gjøre det med en ydmyk ånd, og når vi kommer til hans bord, sette oss på det nederste setet (Lukas 14:10). Anta at du nekter å gjøre det, og i stedet tar et høyere sete. I så fall er du i alvorlig fare for å bli en selvrettferdig fariseer, som ser på seg selv som bedre enn «alle de andre skammelige kristne som alltid må bekjenne sine skitne synder.» Du vil være som fariseeren som kom til templet for å be: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.» (Lukas 18:11). Selv om du gir Den Hellige Ånd all æren for til hellighet, vil bønnen din fortsatt være vesentlige det samme, full av den samme stoltheten: «Hellige Ånd, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som stjeler, driver med narkotika og misbruker porno, eller som de falske kristne.» Ikke vær som fariseeren; være som den sønderknuste tolleren:

Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Lukas 18:13–14 B11BM

Hvordan kan du glede deg i Herren (Fil. 4:4) hvis du bare omvender deg? For det første skal du ikke bare omvende deg. Din bønn til Herren skal ikke bare være en langvarig syndsbekjennelse, så klart. For det andre er det ingen konflikt mellom disse to holdningene, tvert imot. Når men innser at men har gjort noe fornærmende til Herren, hver dag, men han fortsetter å invitere deg inn i det Hellige Tempelet hans for å ha felleskap med ham, hver dag, fyller det deg med glede og beundring over hans fantastiske nåde.

Forestill deg selv som et opprørsk barn. Hver dag løper du ut og gjør noe du ikke burde ha gjort. Noen ganger er du mer opprørsk enn vanlig. Du klatrer opp på taket for å starte en brann med de tørre bladene du fant i takrennen. Normalt er du mer moden. Du maler bare en liten brun solnedgang på bilen med gjørme. I begge tilfeller har du gjort noe upassende og har noe nytt som du må be om tilgivelse for. Og det burde du også. Bare be din himmelske Fader om tilgivelse, og han vil alltid gjøre det, selv om det eneste du kan gråte er «unnskyld». Siden han har adoptert deg, uavhengig av hva du har gjort, uavhengig av hvor skitten du har blitt, er han alltid der på slutten av dagen for å rydde opp etter deg, vaske deg fra urettferdigheten din og ta vare på deg som sitt elskede barn. Hvilken strålende nåde og kjærlighet Faderen har som han øser ut over sine dyrebare barn, han som alltid venter på at de skal komme hjem til ham med åpne armer.

Det kan hende han disiplinere deg, men han disiplinerer deg fordi han elsker deg, høyt, som enhver god far gjør. Og han er den beste Faderen (Heb 12:1–17). Derfor, uavhengig av hva som skjer, vet vi at alt fungerer sammen til vårt beste (Rom 8:28).

Å Hvile I Kristus

Til slutt, husk at Jesus selv bedt for oss (Johannes 17), og Den Hellige Ånd ber for oss (Rom 8:26), så når vår omvendelse er utilstrekkelig (som det vil være), er de der for å gå i forbønn for oss. Vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men det gjør de. Våre bønner kan ikke være fullkomne, men det er deres. Derfor, selv når du glemmer å be om tilgivelse for noe, er det ikke nødvendig å bekymre deg fordi de har gått i forbønn på dine vegne.

Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.

Romerne 8:31–34 B11BM

Gud vet hvordan han skal ta vare på sine barn. Han vet alltid hva de trenger før de spør ham (Matt 6:8).

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen var oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte meg, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jahve — Jesu Titler

Mange kristne forbinder bare Faderen med Jahve og gamle testamente. Men når man innser at Jesus er Jahve også, blir deres evige enhet mye tydeligere gjennom Bibelen. Ja, selveste gudsnavnet, Jahve, kan minne en om deres nære forhold, deres enhet, en i kjærlighet og rettferdighet, sammen for alltid i alt.

abstract art background blur

Hvem er Jahve?

Fordi Guds navn, Jahve, uttrykker hans evige, uforanderlige og perfekte natur, minner det oss om at Guds løfter er sikre og troverdige.